Vanliga tider

Vi har bytt lokal nu och finns på

Närke Golv I Örebro AB

Verkstadsgatan 4

702 27 Örebro

Vi jobbar Måndag -Fredag 7,00-16,00

Kontor: 072/3100310

VD Lars-Erik 070/5572963

VD Jonas 070/6780324